Regiewijzers

Waarom regie?

Wie anderen wegwijs wil maken moet eerst zelf de weg gaan

Waarom regie?

De IT-omgeving van menig organisatie wordt steeds complexer en omvangrijker. Die omgeving bestaat uit applicaties, data, werkplekken en IT- infrastructuur en dient aan steeds hogere eisen te voldoen van klanten, wetgeving, informatiebeveiliging en continuïteit.

Daarbij dient de omgeving schaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig te blijven. De omgeving wordt geleverd en onderhouden door een samenwerkend netwerk van de klant IT organisatie en met steeds meer partners/leveranciers.

Alleen als alle betrokken partijen met elkaar, met respect voor ieders belang, de samenwerking willen en kunnen opzoeken kan IT optimaal bijdragen aan de bedrijfsvoering. Regievoering over deze samenwerking is essentieel en onmisbaar in de IT van vandaag en de toekomst!

Wat is regisseren?

Onze definitie van regisseren:
Regisseren van IT is het besturen van vraag en aanbod van IT-diensten en IT-oplossingen, waarbij een optimale samenwerking in de keten van alle partijen blijvend wordt gerealiseerd, zodat een voortdurend evenwicht ontstaat tussen vernieuwing en continuïteit in de gebundelde levering van diensten en oplossingen aan de klant.

Regisseren bestaat uit vier samenhangende regietaken namelijk richting geven, organiseren, begeleiden en evalueren.

Regisseren van de keten

Nieuwe oplossingen, technologieën en diensten worden steeds sneller op de markt gebracht. Organisaties, klanten én leveranciers, hebben behoefte aan een nieuw samenwerkingsmodel om die nieuwe oplossingen, technologieën en diensten te adopteren en steeds sneller in te spelen op de veranderingen.

Er is behoefte aan het beter besturen van vraag en aanbod, gebundeld leveren (service integratie) van diensten en oplossingen en aangepaste manieren van samenwerken in een keten van klant tot en met alle betrokken partijen. Deze keten, dient geregisseerd te worden en bevat nieuwe rollen zoals Regisseur en Service Integrator.