Regiewijzers

Samen de regie.

Samen sturen, samen werken, samen leren

Waarom regie?

De IT-omgeving van menig organisatie bestaat uit steeds meer en sneller wisselende componenten zoals applicaties, data, werkplekken en IT- infrastructuur. Daarbij dient deze dynamische omgeving aan steeds hogere eisen te voldoen.

De omgeving wordt geleverd en onderhouden door een samenwerkend netwerk van de klant IT-organisatie en externe partijen. Alleen als alle betrokken partijen met elkaar, met respect voor ieders belang, willen en kunnen samenwerken, kan IT optimaal bijdragen aan de bedrijfsvoering.

Regisseren van deze samenwerking is onmisbaar vandaag en in de toekomst! Dat kan alleen als je Samen stuurt, werkt en leert.

Wie zijn wij?

Regiewijzers is een netwerkorganisatie van enthousiaste, praktische, vakbekwame en leergierige regisseurs met een gezamenlijke ambitie om de samenwerking in IT-ketens van organisaties te optimaliseren.

Onze regisseurs hebben meer dan 20 jaar praktische ervaring in verschillende IT-functies en Regierollen. Deze ervaring zetten zij graag in om klanten en leveranciers te ondersteunen bij het regisseren van IT.

Hoe werken wij?

De missie van Regiewijzers is “Wij verbinden mensen en organisaties voor succesvolle ketensamenwerking in IT”. Samen onderzoeken wij de huidige situatie, ontwerpen de gewenste situatie en de weg ernaar toe”.

Ons kompas is de Regiewegwijzer, waarin de vier samenhangende regietaken, Richting geven, Organiseren, Begeleiden en Evalueren terug te vinden zijn.