top of page

De waarheid achter Regie

Begrijpen we Regie?

De wereld van IT wordt steeds complexer en verspreid over de wereld.  Tegelijk zorgen digitale technieken uit deze IT-wereld dat men steeds makkelijker en sneller kan samenwerken, waardoor vele nieuwe IT-Oplossingen en IT-Diensten op de markt verschijnen.  En daar zijn er dan ook heel veel van. Traditionele samenwerkingsvormen verdwijnen en worden vervangen door nieuwe vormen om vraag en aanbod te regisseren.

Regie als begrip krijgt daarom in de wereld van IT steeds meer draagvlak.  Logischerwijs worden dergelijke nieuwe begrippen op vele manieren uitgelegd.  Daarbij is het lastig om te bepalen welke manier voor jou de "juiste" is. Ook weet je nog niet hoe dit jouw organisatie ​kan helpen met het op een nieuwe manier besturen van vraag- en aanbod aan IT-Diensten en IT-Oplossingen.

De Regiewijzers helpen met de door ons ontwikkelde RegieWegWijzer om:

  • Mensen bewust te maken waarom Regie in IT belangrijk is.,

  • Uit te leggen wat Regisseren betekent.

  • Welke Regietaken nodig zijn om te Regisseren. 

  • Welke vaardigheden je nodig hebt om deze taken praktisch toe te passen.

bottom of page